Shell ramen noodle made by a fisherman

Tokyo Bay Fisherman's Noodle

MAP
  • Port Market
  • Ramen noodles/Gyoza dumplings