All you can eat Japanese restaurant!

Shabu-shuabu Restaurant Yuzuan

MAP
  • Kitakurihama
  • Japanese-style cuisine